DODREAM PLASTIC SURGERY

การศัลยกรรมแก้ไขทรวงอก

มีความชำนาญในการรักษาจิตใจที่ได้รับความบาดเจ็บ

 • เวลาผ่าตัด

  ประมาณ2ชั่วโมง

 • วิธีวางยา

  ฉีดยาชา

 • ไม่ต้องนอน

  โรงพยาบาล

 • ตัดไหมหลังจาก

  2 อาทิตย์

 • ระยะพักฟื้น หลังจากผ่าตัด

  3-4 วัน

การศัลยกรรมแก้ไขทรวงอก Dodream?

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง Dodream จะดำเนินการแก้ไขทรวงอกอย่างรอบคอบ สาเหตุของการแก้ไขจะถูกระบุด้วยการวินิจฉัยที่ถูกต้องและมีการจัดเตรียมแผนการผ่าตัดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล และยังมีการรับรองผลการผ่าตัดศัลยกรรมโดยผู้อำนวยการแพทย์นาย ซง แจ ยง เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการผ่าตัดทั้งหมด

การศัลยกรรมก้ไขทรวงอก

ในกรณีที่ต้องผ่าตัดทรวงอกอีกครั้ง แนะนำให้รับการผ่าตัดหลังจาก 6
เดือน - ประมาณ 1 ปีหลังจากนั้น อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับอาการของแต่ล
ะบุคคล ถ้าซิลิโคนได้รับความเสียหายหรือเสียรูปอาจจะต้องใช้เวลาเพื่อ
ที่จะการดำเนินการผ่าตัดได้ในครั้งต่อไป

จุดประสงค์ของการแนะนำการศัลยกรรมแก้ไขทรวงอก

 • 01

  กรณีที่รูปร่างของทรวง
  อกไม่เป็นทรงกลมสวย

 • 02

  กรณีที่ซิลิโคนมีการ
  ชำรุด บิดเบี้ยว

 • 03

  กรณีที่ทรวงอกเบี้ยว
  หลังจากการผ่าตัด

 • 04

  กรณีที่หลังจากการผ่าตัด
  รูปทรงของทรวงอกไม่เป็น
  ที่น่าพอใจ

ประเภทของวิธีการศัลยกรรมแก้ไขทรวงอก

CASE1.
การเกิดผังผืดรัดถุงเต้านมเทียม

แข็งและเป็นก้อน โดยหลังการผ่าตัดไม่
ว่าใครก็ดูออกว่ามันคือซิลิโคน

กรณีที่ผังผืดรัดถุงเต้านมเทียมเกิดขึ้น

มีเลือดออกและเกิดการอับเสบ

กรณีที่กำจัดเยื่อบุผิวรักแร้

กรณีที่หัวนม และรอยใต้ราวนมมีความหนา

CASE2.
ซิลิโคนเกิดความเสียหาย

เมื่อสัมผัสที่ผิวจะรู้สึกถึงเนื้อซิลิโคน ที่อาจจะไม่เรียบเนียนหรือซิลิโคนมีการหดตัว จึงทำให้ความมีวอลลุ่มลดลง

ของเหลวภายในซิลิโคน

กรณีที่มีการรั่วไหลออกของ ของเหลวภายใน ตัวถุงซิลิโคน

ถอดซิลิโคนอันเก่า ดูดซับของเหลวภายในซิลิโคน ที่รั่วซึมออกมาจนหมดและ ใส่ซิลิโคนใหม่เข้าไปแทนที่

CASE3.
การเสียสมดุล

กรณีที่ขนาดหรือรูปร่างของหน้าอกทั้งสองข้างไม่มีความสมดุลกัน หลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก

วินิจฉัยอย่าถูกต้อง > ระบุสาเหตุ > วางแผนและปฏิบัติ > ทำการแก้ไขทรวงอก

CASE4.
ไม่พอใจในขนาดของหน้าอก

กรณีที่ไม่ได้ขนาดตามที่คาดหวัง หลังจากการศัลยกรรมหน้าอกมาแล้ว รูปร่างยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

ถอดซิลิโคนเก่าออก > เปลี่ยนเป็นขนาดที่ต้องการหรือ เลื่อนไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม

การศัลยกรรมแก้ไขทรวงอก ทำไมต้องเป็น Dodream?

REASON1. ความรับผิดชอบในการผ่าตัด

การผ่าตัดที่ไม่มีความรับผิดชอบ NO!

Dodream ศัลยกรรมแต่ง จะไม่มีการผ่าตัดศัลยกรรมโดยไร้ความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยทุกคน

AS! ฟรี 1ปี YES!

หลังจากการผ่าตัดทรวงอกไปได้ 1 ปีแล้วถ้ามีปัญหาจากการผ่าตัด
ทางโรงพยาบาลจะทำการรับผิดชอบโดยที่สามารถกลับมาแก้ไขได้ฟรี

REASON2. ลักษณะพิเศษของการศัลยกรรมแก้ไขทรวงอก Dodream

การศัลยกรรมแก้ไขทรวงอก Dodream จะทำการใส่ตัวซิลิโคนอย่างแม่นยำโดยไม่ทำความเสียหายของเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้น โดยการใช้การส่องกล้องแบบ full HD
ผ่านการกรีดที่เล็กที่สุด สู่ทรวงอกที่มีสุขภาพดีและสวยธรรมชาติ ร่องอกที่ชิดกันอย่างดูเป็นธรรมชาติอย่างสมบูณร์แบบ

01

การผ่าตัดที่ละเอียดปราณีต

02

ลดความเสียหายของเนื้อเยื่อ

03

ป้องกันการแข็งตั
วของซิลิโคน

04

มีเลือดออก กับการเจ็บปวดน้อยที่สุด

REASON3. ระบบของการศัลยกรรมแก้ไขทรวงอก Dodream

ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

วิธีการผ่าตัด
เพื่อขจัดความไม่พึงประสงค์ออกไปได้

ระบบ PCA

บรรเทาความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยโดยตรง

ระบบที่ดูแลภายหลัง

ระบบที่ดูแลจัดการหลังจากการผ่าตัด

ศัลยกรรมทรวงโดยการส่องกล้อง

สามารถทำการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหน้าอก Dr. Song Jeayong

ใช้เฉพาะของแท้เท่านั้น

การรับรอง FDA, KFDA

Dodream BEFORE & AFTER