DODREAM PLASTIC SURGERY

การดูดไขมัน

การแก้ไขส่วนเกินต่างๆบนร่างกายและลดความอ้วนได้ในเวลาเดียวกัน!

 • เวลาผ่าตัด

  1-2ชั่วโมง

 • วิธีวางยา

  วางยาสลบ

 • ไม่ต้องนอน

  โรงพยาบาล

 • เข้ารับการรักษา

  2-3 ครั้ง

 • ระยะพักฟื้นหลังจากผ่าตัด

  1 วัน

 • ตัดไหมหลังจาก

  7 วัน

การดูดไขมัน Dodream

การศัลยกรรมตกแต่ง Dodream จะดำเนินการและวางแผนการการผ่าตัดที่ถูกต้อ
งโดยดูจากร่างกายของผู้ป่วยแต่ละบุคคลในบริเวรที่มีไขมันสะสมได้ง่าย
เช่น หน้าท้อง ต้นขา และ ต้นแขน เป็นต้น ในการดูดไขมันแต่ละส่วนของร่ายกาย
จะดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ผ่าตัดที่ปลอดภัยอย่างแน่นอน

วิเคราะห์สาเหตุของความอ้วน

 • ความอ้วนที่เกิดจากกรรมพันธุ์

 • รู้สึกเป็นกังวลเพราะมีผิวที่ขรุขระตามบริเวณหน้าท้องและเอว

 • ใบหน้าที่ดูใหญ่เพราะว่ามีคาวงสองชั้น

 • มีต้นขาที่ใหญ่จึงทำให้ไม่สามารถสวมกระโปรงได้

 • มีต้นแขนที่ใหญ่จึงทำให้ไม่สามารถใส่เสื้อกล้ามหรือเสื้อแขนกุดได้

 • เครียดมากเพราะว่ามีน่องขาที่ใหญ่มาก

 • เป็นการยากที่จะทำออกกำลังกายซิทอัพเพราะมีไขมันบริเวณหน้าท้องมาก

ลักษณะพิเศษของการผ่าตัดดูดไขมัน Dodream

สามารถแก้ไขตามความต้องการของแต่ละบุคคลได้

01

สามารถรักษาร่างกายให้สมบูรณ์แบบโดยที่ไม่โย่โย่

02

ช่วยลดขนาดตรงบริเวณที่ทำการดูดไขมันได้อย่างดี

03

สามารถทำให้ผิวเรียบเนียนไม่ขรุขระ

04

จุดมุ่งหมายในการผ่าตัดดูดไขมัน

 • 01

  กรณีที่มีไขมันส่วนเ
  กินมากจนเกินไป

 • 02

  กรณีที่มีไขมันส่วนเกินบริเ
  วณใดมากเป็นพิเศษ

 • 03

  กรณีที่การลดน้ำ
  หนักไม่ได้ผล

 • 04

  กรณีที่เกิดอาก
  ารโยโย่ซ้ำๆ

 • 05

  กรณีที่ต้องการที่จะมีรูป
  ร่างที่ดีในเวลาสั้นๆ

 • 06

  กรณีที่เป็นโรคอ้วนหรือมีปั
  ญหาในการเคลื่อนไหว

 • 07

  กรณีที่ต้องการกำจัดเซ
  ลลูไลท์ ไม่เรียบเนียน

ขั้นตอนการผ่าตัดดูดไขมัน

01

ก่อนการผ่าตัด จะตรวจสอบ
ความยืดยุ่นของผิวที่มีไขมันส
ะสมอยู่

02

หลังจากตรวจสอบจุดต่างๆ
ของไขมันแล้วก็จะทำการออกแบบรูปร่างโครงสร้า
งของร่างกาย

03

หลังจากวางยาสลบ จะใส่ท่อ
ดูดไขมัน (ทำการกรีดแผลเล็กกว่า 5 mm. ตรงบริเวณผิวที่
มีไขมันสะสม )

04

ฉีดสารละลายสลายไขมั
นแล้ว หลังจากนั้นไขมันและสารละลายจะถูกดูดเข้าด้วยกัน

05

เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมแล้ว
จะเริ่มดูดไขมัน เพื่อให้ได้ผล
ลัพธ์ที่ดีที่สุด

06

หลังจากดูดไขมันเสร็จ ก็จ
ะได้รับการบรรเทาเพื่อลดอา
การบวม

Dodream BEFORE & AFTER