DODREAM PLASTIC SURGERY

ฉีดไขมัน

ให้ผลลัพธ์ที่ช่วยเติมเต็มและทำให้ใบหน้าเป็นสามมิติแบบธรรมชาติ

 • เวลาผ่าตัด

  1 ชั่วโมง

 • วิธีวางยา

  วางยาชา

 • ไม่ต้องนอน

  โรงพยาบาล

 • ตัดไหมหลังจาก

  7วัน

 • ระยะพักฟื้นหลังจากผ่าตัด

  7วัน

การฉีดไขมันของ Dodream

การฉีดไขมันของ Dodream คือ ใช้ไขมันจากบริเวณที่ไขมันสะสมจนเป็นส่วนเกิน
ฉีดเข้าไปในใบหน้าหรือบริเวณที่ต้องการเราวางแผนและดำเนินการผ่าตัดเพื่อให้ร่างกายและใบหน้าดูเด็กลงและมีมิติ

คำว่าฉีดไขมัน PRPในแบบของ Dodream คือ ?

ฉีดไขมัน PRPในแบบของ Dodream

เป็นการสกัดไขมันจากบริเวณไขมันส่วนเกิน

เช่นหน้าท้องและต้นขา เรารวบรวมและดึงไขมันบริสุทธิ์ผ่านเครื่องแยกไขมันที่มีคุณ
ภาพสูงขึ้นหลังจากนั้นจะฉีดเข้าเข้าไปในบริเวณใบหน้า

ตำแหน่งที่ฉีด PRP ของ Dodream

1

กรณีหน้าผากแบนหรือแคบ
และในกรณีที่ไม่ชอบเห็นโห
นกคิ้วที่ยื่นออกมา

มีความเติมเต็มอย่างเ
ป็นธรรมชาติ , เข้ารูปกั
บสันจมูกอย่างเป็นมิติ

2

กรณีที่บริเวณใต้ตาลึกแ
ละปกปิดโหนกแก้ม

เติมเต็มให้ทั่ว ทำให้ใ
บหน้าดูสดใสขึ้น

3

กรณีใบหน้าตอบ ไม่เรียบเนื่
องจากขาดไขมันที่แก้ม

มีผลลัพธ์ทำให้ใบหน้ามีชีวิ
ตชีวาและมีความยืดหยุ่น

4

กรณีร่องแก้มลึกอันเนื่องมาจ
ากอายุที่มากขึ้น และ กรณีเนื้อแ
ก้มบังชั้นและตำแหน่งริมฝีปาก

ช่วยเติมเต็มเพื่อขจัด
ริ้วรอยร่องแก้ม ทำให้ใ
บหน้าสดใสขึ้น

5

กรณีไม่สมมาตร , ไม่มีคาง
หรือมีความผิดปกติอื่นๆ

ช่วยให้กรอบหน้าเ
รียบและสมบูรณ์มาก
ขึ้นโดยการฉีดไขมัน

ลักษณะ ฉีดไขมัน PRPในแบบของ Dodream

ใช้วิธีรักษาแบบมืออาชีพที่มุ่งเน้นคุณภาพ
 • ดูดรวบรวมไขมันส่วนเกิน จากหน้าท้องหรือต้นขา
 • ใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงสกัดขั้นสูง เพื่อให้ได้ไขมันบริสุทธิ์
 • นำ PRPใส่ผสมกับไขมัน ที่สกัดบริสุทธิ์
 • การใช้หลอดเก็บไขมันแบบพิเศษ และการเก็บแช่ไขมันอีก หลายขั้นตอน
 • เก็บไขมันที่เหลือ เข้าที่เย็นอย่างรวดเร็ว และ 2-3 เดือนต่อมา นำมาใช้ฉีดเพิ่มเติม

อุปกรณ์แบบมืออาชีพกับขยายระยะเวลาการบำรุงรักษาด้วยเทคโนโลยี

การฉีดไขมันแบบธรรมดา
ไขมันฉีดเข้าไปจำนวนมากแต่การดูดซึมจะอยู่ในระดับต่ำ
อาจจะต้องกังวลกับพื้นผิวที่ไม่เรียบ
ระยะเวลาการรักษาจะเพิ่มขึ้นโดยการฉีดหลายๆครั้ง
ฉีดไขมัน PRPในแบบของ Dodream
เนื่องจากใช้ไขมันฉีดเข้าไปในผิวหลายๆชั้นโดยเข็มขนาดเล็
กทำให้มีความดูดซึมสูงและไม่ต้องกังวลว่าผิวจะไม่เรียบ
การเก็บรักษาไปจนถึงการแช่ไขมันจะปิดกั้นการสำผัสจา
กอากาศ ทำให้ได้ไขมันที่มีประสิธิภาพสูง
การใช้ไขมันตัวเองมีผลข้างเคียงน้อย และการคงอยู่ของไขมันสามารถอยู่ได้นาน

ข้อดีของ ฉีดไขมัน PRPในแบบของ Dodream

01

มีคุณภาพสูง !

02

เพิ่มความยืดหยุ่นของผิว!

03

สัมผัสได้และมีมิติ !

04

เวลาพักฟื้นที่รวดเร็ว !

Dodream BEFORE & AFTER