DODREAM PLASTIC SURGERY 01

การดึงหน้า Dodream

การดึงหน้าของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง Dodream คือ การผ่าตัดศัลยกรรมโดยการแก้ปัญหาให้เหมาะกับกับแต่ละบุคคล 1:1 เราออกแบบมาเพื่อให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์และคงความงามเป็นเวลานาน

DODREAM PLASTIC SURGERY 02

วิธีการผ่าตัดอย่างมืออาชีพ

ทำการวิจัยเรื่องการ
ยกกระชับหน้าอย่างต่อเนื่อง

การดูแลเคสบายเคส 1:1

มีประสบการณ์ที่ยาวนานและ
มีความรู้ในเรื่องการผ่าตัด
หลายด้าน

DODREAM PLASTIC SURGERY 03

อุปกรณ์การแพทย์ที่ล้ำสมัยและความปลอดภัยในการใช้ยาสลบ

Dodreamมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

DODREAM PLASTIC SURGERY 04

ผ่านประสบการณ์มาหลายเคส

- Dodream เราการจัดการเป็นเคสบายเคส เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการรักษาที่ดีที่สุดให้กับแต่ละคน 1:1 และเราเก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดหลายๆเคสโดยประสบการณ์การผ่าตัดที่ยาวนาน

Dodream BEFORE & AFTER