DODREAM PLASTIC SURGERY

การเย็บคู่

แค่หนึ่งครั้งมันไม่เพียงพอ ! เพิ่มประสิทธิภาพ 2 เท่า!

 • เวลาผ่าตัด

  30นาที

 • วิธีวางยา

  ยานอนหลับระยะสั้น , ยาชาเฉพาะที่

 • ตัดไหมหลังจาก

  2-3วันหลังผ่าตัด

 • เข้ารับการรักษา

  2 ครั้ง

 • เวลาพักฟื้น

  3-4 วัน

วิธีเย็บคู่ของ Dodream คือ ?

ไม่ใช่การทำชั้นตาที่พึ่งความแข็งแรงของไหมที่ใช้
เหมือนกับการศัลยกรรมตาทั่วไป แต่เป็นวิธีการผ่าตัดที่เย็บเปลื
อกตาและยังยึดกล้ามเนื้อตาโดยการใช้ไหมพิเศษ 2 เส้น

วัตถุประสงค์ของการศัลยกรรมวิธีเย็บคู่

01

กรณีต้องการชั้นตาที่ดูเป็นธรร
มชาติ แทบจะไม่มีรอยแผลเป็
นหลังการผ่าตัด

02

กรณีถึงแม้หลับตา ก็แทบจะไม่
เห็นร่องรอยว่าเคยผ่านก
ารศัลยกรรมมา

03

กรณีที่ต้องการเวลาพักฟื้น
ที่รวดเร็วหลังการผ่าตัด

04

กรณีที่ผ่าตัดแก้ไขจากการคลา
ยของการศัลยกรรมตาแบ
บธรรมดา

05

กรณีที่ชั้นตาบางและ
ไม่ค่อยหย่อนคล้อย

ลักษณะพิเศษของการเย็บคู่ของ Dodream

POINT01. ใช้ไหมพิเศษ 2 เส้น

การเย็บธรรมดา

การใช้ไหมเพียงเส้นเดียวมัด 3-4ครั้ง ทำให้ชั้นตาคลายออกได้ง่าย

การเย็บคู่ Dodream

ใช้ไหมพิเศษ 2 เส้น โดยการมัดปมอย่างหนาแน่น ทำให้ชั้นตาสมบูรณ์แบบ ชัดเจนและแทบจะไม่คลายออก

POINT02. การยึดกล้ามเนื้ออีก 1 ครั้ง

การเย็บธรรมดา

เย็บแค่เปลือกตาเพื่อเพิ่มชั้นตาเท่านั้น ทำให้เกิดกรณีที่ดูเหมือนว่าแรงยึดจะไม่แข็งแรง

การเย็บคู่ Dodream

การเย็บเปลือกตาควบคู่ไปกับการยึดกล้ามเนื้อ ทำให้มีความแข็งแรง และชั้นตาดูชัดเจน

POINT03 ถึงแม้จะหลับตา ก็มีชั้นตาที่สวยงาม

การเย็บธรรมดา

การเย็บธรรมดา

หลังตาศัลยกรรมตา ถ้าหลับตาตรงชั้นตาจะมีรอยแผลที่นูนขึ้นมา
แลดูไม่เป็นธรรมชาติและทิ้งรอยไว้เยอะ

ไหมที่ใช้ในการผ่าตัดเชื่อมติดไม่ดีเท่าที่ควร
เวลาหลับตาอาจจะมีการระคายเคือง

การเย็บคู่ Dodream

การเย็บอย่างหนาแน่นและการยึดกล้ามเนื้ออีก 1 ครั้ง ทำให้ปมแน่น

ถึงแม้จะหลับตาก็ดูเป็นธรรมชาติ แทบจะไม่ทิ้งรอยแผลเป็นจาการผ่าตัด

ใช้ไหมพิเศษที่บางกว่าเส้นผม 2 เส้น ทำให้มีความเป็นธรรมชาติสูงและแทบจะไม่มีการคลายออก

ตาสองชั้นแบบธรรมดา VS ตาสองชั้นแบบเย็บคู่

VS

การเย็บธรรมดา การเย็บสองชั้น
วิธีการผ่าตัด การกรีด 3-4 รอย และใช้ไหมมัด การเย็บเปลือกตาและมัดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการลืมตา เป็นการยึด2ครั้งทำให้แข็งแรงและยึดติดกันอย่างเป็นธรรมชาติ
โอกาสที่ชั้นตาจะคลาย โอกาสที่ชั้นตาจะคลายออก ขึ้นอยู่กับแรงมัดของปมเท่านั้น แรงยึดที่แข็งแรงของเส้นไหม โดยประสิทธิภาพของการยึดสองครั้ง
อุปกรณ์ในการผ่าตัด การใช้ไหมที่ใช้ในทางการแพทย์แบบธรรมดา การใช้ไหมพิเศษ ( 2 เส้น )ที่พัฒนาขึ้นโดย ดร.ลี ซอง ฮวาน ของ Dodream
ระยะเวลาพักฟื้น หลังผ่าตัด 3-4วัน สามารถใช้ชีวิตตามปกติ หลังผ่าตัด 3-4วัน สามารถใช้ชีวิตตามปกติ

Dodream BEFORE & AFTER