DODREAM PLASTIC SURGERY

ลักษณะพิเศษ

การจัดการความปลอดภัย และ ระบบความปลอดภัยที่ท่วงทันเวลา

ระบบการดูแลความปลอดภัยของ Dodream

ความเชี่ยวชาญและความชำนาญการของศัลยแพทย์

การผ่าตัดที่ปลอดภัยและเป็นมืออาชีพ

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง Dodream มีผู้เชี่ยวชาญของแต่ละแผนกให้คำปรึกษา เพื่อให้ศัลยกรรมที่ออกมามีความสมบูรณ์แบบสูงที่สุด .
อีกทั้งสามารถลดความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงได้เพราะศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหนึ่งท่านจะดูแลตั้งแต่การให้คำ
ปรึกษา ผ่าตัด ไปจนถึงการดูแลหลังผ่าตัดและเราจะพัฒนาคุณภาพของการผ่าตัดทำศัลยกรรมพลาสติกให้ดียิ่งขึ้น

ศัลยแพทย์ของ Dodream

ให้บริการอย่างเป็นระบบด้วยความรู้ความสามารถ และ มีความเป็นมืออาชีพยาวนานมากกว่า 10 ปี

ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ

การผ่าตัดร่วมกันหมายถึงขั้นตอนการผ่าตัดซึ่งศัลยแพทย์ร่วมมือกับศัลยแพทย์ท่านอื่นโดยมอบหมายส่วนหนึ่งของขั้นตอนการผ่าตัดไปยังศัลยแพทย์
อีกราย การผ่าตัดร่วมกันแบบนี้ เป็นความรับผิดชอบที่ไม่มีความชัดเจนและ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคุณอาจต้องสงสัยว่ามันคือ "การผ่าตัดเถื่อน".
แต่ว่าโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งDodreamเพื่อความรับผิดชอบและเพื่อผลลัพธ์ของการศัลยกรรมนั้นจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพียงคนเดียวที่รับผิดชอบกระบวนการผ่าตัดทั้งหมดไปจนเสร็จ

ข้อสังเกตการผ่าตัดเถื่อน

1. คุณควรปฏิเสธการผ่าตัดที่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องความรับผิดชอบ และต้องตรวจสอบใบรับรองแพทย์และตั้งชื่อแพทย์ให้แน่ใจ

2. หากคุณอธิบายว่าคุณยังต้องการการผ่าตัดเถื่อนอยู่คุณควรตระหนักถึงหนังสือรับรองการเป็นแพทย์และรู้ชื่อแพทย์ของ คุณและคุณต้องขอให้แพทย์ผู้นั้นอยู่ในห้องผ่าตัดในเวลาเดียวกันกับคุณ อีกทั้งคุณต้องมั่นใจว่าแพทย์ต้องเป็นคนเดียวกันกับแพทย์ที่คุณพูดคุยก่อนการผ่าตัด

3. ปัจจุบันไม่มีการรับประกันว่าการโฆษณาที่ถูกเปิดเผยผ่านสื่อต่างๆจะรันตีผลลัพท์ของการผ่าตัดได้และแม้แต่โฆษณาที่ใช้ภาพประสบการณ์ก่อนและหลังการผ่าตัดอย่างเป็นที่แพร่หลายนั้นก็เกิดจาก ทางโรงพยาบาลจ่ายเงินโฆษณาเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ถูกล่อลวงได้ง่าย และจะผ่าตัดโดยการผ่าตัดเถื่อน

4. หลักหรือขั้นตอนของการผ่าตัดต้องได้ยินจากปากของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ชีวิตที่มีเกียรติและร่างกายของคุณ ต้องดูแลด้วยตัวของคุณเอง

สมาคมศัลยแพทย์พลาสติกแห่งเกาหลี

ระบบความปลอดภัย การใช้ยาสลบของการผ่าตัด

DODREAM SAFETY SYSTEM

วิสัญญีวิทยามืออาชีพ

ดูแลและเช็ค การหายใจ ชีพจร ความดันโลหิต อุณหภูมิร่างกายของคนไข้ ตั้งแต่ระหว่างผ่าตัด ไปจนถึงคนไข้พักฟื้นและได้สติ

DODREAM SAFETY SYSTEM

มีผู้เชี่ยวชาญดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

มีผู้เชี่ยวชาญดูแลความปลอดภัยและเช็คอาการคนไข้ตลอด 24 ชม.
มีระบบตรวจสอบความผิดพลาดของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันเวลาและตอบสนองทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้ผ่านทางระบบทดสอบอัตโนมัติที่มีการวินิจฉัยในตัว

DODREAM SAFETY SYSTEM

การรักษาด้วยยา adenosine สำหรับภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่ในระหว่างการผ่าตัดเกิดเหตุการณ์อัตราการเต้นหัวใจ 0.1% เราเตรียม adenosine ที่จะรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้

DODREAM SAFETY SYSTEM

ระบบแจ้งเตือนความล้มเหลวของกำลังไฟ

เรามีแหล่งจ่ายไฟสำรอง(Uninterruptible Power Supply หรือ UPS) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยแม้ในสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้เช่นภัยธรรมชาติ

DODREAM SAFETY SYSTEM

ระบบฆ่าเชื้อ / การฆ่าเชื้อ 7 ขั้นตอน

จะทำการฆ่าเชื้ออย่างมีระบบ 7 ขั้นตอนในทุกๆวัน ( อัลตราโซนิกฆ่าเชื้อ , ฆ่าเชื้อในห้องผ่าตัด , ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ , ฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูง , การฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV , ระบบทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในอากาศ , การฆ่าเชื้อด้วยไอออน )

ระบบรักษาความปลอดภัย

DODREAM SAFETY SYSTEM

ความร่วมมือกับโรงพยาบาล Seoul Asan Hospital

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งDoDreamร่วมมือกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลAsanเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน หรือการรักษาฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

DODREAM SAFETY SYSTEM

ระบบดูแลอาการตอนผ่าตัด

กำหนดเวลาการผ่าตัดที่น้อยที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงต่อความป
ลอดภัยของผู้ป่วยเนื่องจากเวลาผ่าตัดมากเกินไป

DODREAM SAFETY SYSTEM

เข้าร่วมสมาคมแพทย์แห่งเกาหลี

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งDoDreamเป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์แห่งเกาหลี สามารถรับประกันความปลอดภัยแน่นอน ถึงแม้ว่าจะอัตราความเสี่ยงอันตรายจะมีเพียงน้อยนิด