DODREAM PLASTIC SURGERY

การเยี่ยมชมโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งDodream
เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการนัดหมายของลุกค้า

เยี่ยมชม Dodream

ชั้น 10 ศูนย์ปรึกษาศัลยกรรม(โต๊ะประชาสัมพันธ์,ห้องรับรอง,ห้องปรึกษาศัลยกรรม,ห้องถ่ายภาพ,ห้องรักษา / บำบัด ,ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า )

ชั้น11 ศูนย์ศัลยกรรม(ศูนย์ศัลยกรรม ,ห้องถ่ายรูป ,ห้องรอผ่าตัด ,ห้องผ่าตัด,ห้องพักฟื้น ,ห้องผู้ป่วยใน,ห้อง VIP )

ติดต่อ +82-(0)10-59062720

วันจันทร์ - วันพฤหัส : 10:00 - 19:00
วันศุกร์ : 10:00 - 20:00 (รักษารอบดึก)
วันเสาร์ : 10:00 - 16:00

* หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
* ล้างแผล และ เช็คแผล จองผ่านโทรศัพท์เท่านั้น