DODREAM PLASTIC SURGERY

การศัลยกรรมจมูกผู้ชาย

เปลี่ยนจากผู้ชายที่แสนธรรมดาเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่และคมเข้ม!

 • เวลาผ่าตัด

  ประมาณ1ชั่วโมง

 • วิธีวางยา

  วางยาชา

 • เข้ารับการรักษา

  2-3 ครั้ง

 • ไม่ต้องนอน

  โรงพยาบาล

 • ตัดไหมหลังจาก

  5วัน

 • ระยะพักฟื้นหลังจากผ่าตัด

  5-7วัน

การศัลยกรรมจมูกผู้ชาย Dodream

การศัลยกรรมจมูกผู้ชายของ Dodream นั้น จะไมทิ้งรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดไว้เยอะ และทำ
ให้เกิดความประทับใจโดยรวม โดยมีไลน์จมูกที่เป็นเป็นเส้นตรงและดูกลมกลืน

ไลน์จมูกตรง

สิ่งสำคัญของการดีไซน์จมูกผู้ชาย คือจะดีไซน์ไม่ให้ทือ ,ปลายจมูกแหลมมากไป และจะไม่ทำให้สันจมูกเรียวเกินไป .

จมูกของผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างกันยังไง?

การศัลยกรรมจมูกของผู้หญิง

มองไม่เห็นรูจมูก
ปลายจมูก ยกขึ้นเล็กน้อย
เป็นทรงเชิด
มีภาพลักษณ์ความเป็นผู้หญิงและ
ทันสมัย

การศัลยกรรมจมูกของผู้ชาย

สันจมูกที่ยื่นออกไปเป็นเส้นต
รงตั้งแต่ระหว่างคิ้วไปจนถึงปล
ายจมูกทำให้มีภาพลักษณ์คมเข้ม
แบบความเป็นชาย

ลักษณะพิเศษของการศัลยกรรมจมูกผู้ชาย Dodream

POINT01 ลักษณะจมูกของผู้ชายมีไลน์เป็นแนวตรง

เราจะแก้ไขรูปร่างจมูกโดยการใส่ซิโคนเข้าไปที่สันจมูกที่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงแล้ว เพศชายจะมีสันจมูกที่หนากว่า และเพื่อช่วยให้ได้มุมที่เป็นธรรมชาติ
เราจะใส่กระดูกอ่อนเข้าไปที่ปลายจมูก ก็จะได้สันจมูกที่ยื่นออกไปเป็นเส้นตรงตั้งแต่ระหว่างคิ้วไปจนถึงปลายจมูก

ซิลิโคน

กระดูกอ่อนส่ว
นปลายจมูก

กระดูกอ่อนสำ
หรับศัลยกรรม

POINT02 รูปทรงจมูกของผู้ชายที่ได้รับการวิเคราะห์ด้วยความเชี่ยวชาญ

ผู้ชายส่วนใหญ่ที่ได้รับอุบัติเหตุในช่วงวัยรุ่น ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ก็มักจะทำให้เกิดการเสียรูปของกระดูกบริเวณจมูก
หลังจากการเจริญเติบโตของกระดูกอย่างเต็มที่สมบูรณ์แล้วก็ควรที่จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม จึงจะต้องแน่ใจว่าการทำงานของจมูกยังมีประสิทธิภาพที่ดีอ
การปรับแต่งที่จมูกไม่เพียงแค่ทำให้ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงการทำงานของจมูกอีกด้วย

อาการที่อาจเกิดจากจมูกคด

01

โรคจมูกอักเสบ

02

นอนกรน

03

หยุดหายใจขณะหลับ

04

คัดจมูก

05

จมูกคดงอเหมือนคันธนู

POINT03 ข้อดีของการศัลยกรรมจมูกผู้ชาย Dodream

01

ปรับแต่งรูปทรงของจมูกและการทำงานของจมูกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

02

ทำให้สันจมูกด้านหน้าที่ไม่เป็นธรรมชาติ เปลี่ยนเป็นสันจมูกที่สวยและเป็นธรรมชาติได้

03

จมูกเป็นธรรมชาติทั้งด้านหน้าและด้านข้าง

04

ศัลยกรรมจมูกเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับใบหน้า

Dodream BEFORE & AFTER